Alumni and friends

בוגרים וידידים יקרים,

במדור זה של האתר תוכלו למצוא מידע הממוקד באינטראקציה עמכם ובהצעותינו לכם.

הבוגרים בכל הגילאים יוכלו למצוא עניין באתר הבוגרים ובריאלידע לבוגרים. אתר הבוגרים מאפשר לכם ללמוד על בוגרי בית הספר, למצוא את עצמכם, לעדכן את הפרופיל האישי שלכם וליצור אינטראקציות מגוונות עם בוגרים אחרים; מערכת ריאלידע מאפשר לכם ליצור קשר עם בית הספר וגורמים שונים בו, כולל התלמידים, ולסייע לנו לעצב את דרכו החינוכית של בית הספר.

בוגרינו הצעירים עשויים למצוא עניין במחלקת בחינות בגרות, שרוב השירותים והמידע שהיא מציע נמצא בבלוג שלה במערכת ריאלידע.

ידידיו של בית הספר ובוודאי בוגריו, בהחלט ימצאו עניין באתר הבוגרים שלנו וכן במצגת ה”נתינה ותרומה” שלנו. נודה לכם אם תואילו לסייע לנו להמשיך וליצור את העתיד, כאן, בריאלי.