תיכון אחוזה - בית הספר למדעים ולמנהיגות

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
תיכון אחוזה – בית הספר למדעים ולמנהיגות
הראל 19, חיפה 3455530
טל: 04-8247582 פקס: 04-8260803
[email protected]

תיכון אחוזה - בית הספר למדעים ולמנהיגות

מנהל: עמר בן-ארי

תיכון אחוזה

תיכון אחוזה הנו בית חינוך, המכוון לטיפוחו של התלמיד מתוך עניין באושרו ובהתפתחותו כאדם, הן מבחינת הפוטנציאל האנושי והאישי הגלום בו והן מתוך ראיית תרומתו לכינונה של חברה טובה יותר. כמוסד חינוכי המכוון לקראת חזון זה אנו מתבססים על ארבעה יסודות: אקלים של אחווה, חות"ם (חינוך, תקשורת ומנהיגות), מקצועיות בהוראה-למידה ודינמיות מבוססת הערכה. אנחנו עוסקים כל העת בביסוס הקיים ובחיזוקו, בד בבד עם חידוש ופריצת דרכים חדשות עבורנו בתחומי החינוך, ההוראה והמִנהל.

בשש השנים האחרונות אנו מתכננים, לומדים, בונים ומיישמים את תכנית ה'מארג' – מהלך חינוכי פדגוגי פורץ דרך, שהעיקרון המנחה אותו הנו טיפוח דיאלוג ומעורבות בלמידה ובהתחנכות. התכנית אורגת תחומי דעת והתחנכות זה בזה, חושפת את התלמידים ביתר שאת למורכבות הידע, לרב-ממדיותו ולרלוונטיות שלו, וכל זאת בלי לוותר כמלוא הנימה על האווירה הטובה והמחבקת, המאפיינת את תיכון אחוזה.

תיכון אחוזה בית הספר הריאלי העברי בחיפה

מעט היסטוריה

בשנת 1936 נרכש מגרש בן 29 דונם בשכונת אחוזה. מגרש זה שימש החל משנת 1938 למכון לחינוך גופני (החג"ם) שהוקם על פי רעיונו של ד"ר בירם. בשנת 1937 נפתחו הכיתות התיכוניות של סניף אחוזה. בשנה הראשונה, קיבל על עצמו מאיר חיינקין, חבר ההנהלה של בית הספר,  את תפקיד הריכוז ועצם ההקמה של כיתות היסוד באחוזה. הסניף נפתח כמבנה זמני, עד להשלמת הבניין הראשון במתחם בשנת 1938. בשנת 1950 נפתחו כיתות היסוד במתחם, והם פעלו במתחם אחד עם הכיתות התיכוניות, עד שבשנת 1953 הסתיימה בנייתו של בניין הכיתות התיכוניות. בשנת 1967 נוסף אגף חדש לבניין הכיתות התיכוניות, וחובר באופן הדוק לבניין הקיים. בשנת 1969 נוסף אגף חדש גם לבניין כיתות היסוד, כך ששני הסניפים שפעלו במתחם אכלסו כיתות לימוד וגם חדרים ספציפיים למקצועות לימוד שונים.