רשת הריאליגן

בית הספר הריאלי העברי בחיפה

– מתחם בית בירם: שד' אבא חושי 15, חיפה
– מתחם אחוזה: רח' קרית ספר 25, חיפה
– מתחם מטו"ס: דרך הים 10, חיפה
טל': 04-8340710, פקס: 04-8242182
[email protected]

רשת הריאליגן

מנהלת: ד"ר אילת איזנברגר

אני מאמין

הריאליגן – רשת הגנים של ביה"ס הריאלי בחיפה, היא מסגרת חינוכית לגיל הרך, הפועלת על פי ערכי היסוד של בית הספר.

התכניות החינוכיות, הלימודיות, הערכיות והחברתיות של הגנים הינן חלק מרצף ייחודי בן חמש עשרה שנות לימוד. רצף זה מאפשר למורשת ביה"ס, לתהליך החינוכי המתמשך ולהתייחסות האישית, ליצור השפעה משמעותית על הילדים, מגיל שלוש ועד לסיום לימודיהם בבית הספר.

לאור זאת רשת הריאליגן מציעה תכנית פדגוגית וארגונית אחידה, בהתאם לגילאים, לייחודו של כל סניף ולחזון בית הספר.

הריאליגן רואה בילדים את מרכז מעייניו. לאור זאת, ערכיו מתבססים על העיקרון כי תפקידו של איש החינוך לתת מענה לשונוּת בין הילדים, אשר באה לידי ביטוי ביכולותיהם בתחומים השונים, בסגנונות הלימוד שלהם, בכישוריהם ובנטיות ליבם.

סדר היום בגן מאפשר זרימת פעילות, בחירה, מעורבות אישית ואחריות אישית של הלומד, ומשולבת בו הוראה גמישה ומותאמת.

בנוסף, סדר היום בגן משלב את העיקרון המאמין בשוויון ערך הפעילות בגן, לפיו לכל פעילות במרחב הגן חשיבות שווה. לאור זאת, מושם הדגש על הבחירה של הילד, תוך מעורבות ותיווך של אנשי הצוות החינוכי בגן. כמו כן, מושם הדגש על הגשת חומרי אומנות מגוונים, שיעודדו יצירה וביטוי אישי, על מרכזים המזמנים חקר מתחום הטבע, המדע והטכנולוגיה, לצורך טיפוח מגוון של כישורי למידה והתנסויות וכן טיפוח מיומנויות למידה לקראת המעבר לבית הספר.

הצוות החינוכי מעודד את הילדים לבטא את אישיותם הייחודית ואת כישרונותיהם, בצורה מיטבית. כך אנו חותרים להשגת היעד: טיפוח ילד "מוביל", עצמאי, מעורב בלמידה ובעל אחריות אישית ללמידה. הצוות מטפח אצל ילדי הגנים מיומנויות וערכים על פי ערכי בית הספר, ליצירת מעורבות ושותפות פעילה של הילדים בתהליכי הלמידה, מתוך לקיחת אחריות ומעורבות אישית.

תכנית הלימודים בגני הילדים משלבת תכניות לימודים ועקרונות חינוכיים בהמלצת משרד החינוך, ותכניות לימודים ייחודיות של בית הספר הריאלי, כגון: תכנית לימודים ירוקה – סביבה וקיימות, תכניות לימודים המטפחות אוריינות טכנולוגית (מדע, טכנולוגיה, ורובוטיקה) כשפה בית ספרית, ספרות – בזיקה ליוצרים עבריים, תכנית בנושא נימוסין והליכות, תכניות ייחודיות להעשרת השפה והחשיבה המתמטית, תכניות אומנות, ועוד. כל אלה, תוך שילוב תכניות לימודים להוראה יחידנית, שמתוכננות ומבוצעות בתאמה לכל ילד בגן, בהתאם לצרכיו.