מבנה בית הספר

בית הספר הריאלי העברי בחיפה הנו חברה בע"מ, המוכרת כמוסד חל"ץ (חברה לתועלת הציבור). במערכת החינוך הישראלית הוא משתייך לקטגוריה של בתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים". במסגרת זו מחויב בית הספר למסגרות הפדגוגיות והמנהליות של משרד החינוך ונתון לפיקוחו. עם זאת, רשאי בית הספר לבחור את תלמידיו ואת מוריו על פי מערכת של ערכים ומדדים שאותם הוא מגדיר.

ה"ריבון" על בית הספר הינו "חבר הנאמנים", שמורכב מנציגי ציבור ומנציגי קהילת בית הספר ומונה 40 חברים: הורים, מורים, בוגרים, נציגי הטכניון, אוניברסיטת חיפה, עיריית חיפה, משרד החינוך וצה"ל. הוועד המנהל שנבחר מתוך "חבר הנאמנים" מונה שמונה חברים, והוא שמקיים את הפיקוח הישיר על עבודתה של הנהלת בית הספר.

הנהלת בית הספר כוללת את המנהל הכללי ולו סגן – הסמנכ"ל לפדגוגיה. בנוסף להם, מכהנים בהנהלה גם מנהל המינהל והכספים, ארבעת מנהלי הסניפים והמתחמים, מפקד הפנימייה הצבאית, מנהלת רשת ריאליגן ומנהלת מחלקת משאבי האנוש של בית הספר. ראוי לציין, כי יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל וארבעה מתוך החברים בהנהלת בית הספר נמנים על בוגריו.

לצד ההנהלה והסניפים מפעיל בית הספר מחלקות מנהלה מגוונות, העומדות לשירותה של קהילת בית הספר בתחומי אחריות שונים. המחלקות בתחומי המִנהל: כספים ושכר לימוד,  רכש ותשתיות, מערכות מידע – מנוהלות בידי מנהל המִנהל וכספים; המחלקות בתחומי הפדגוגיה: פיתוח פדגוגי, הערכה ומדידה, תחום הפרט, ייעוץ חינוכי,שיווק והרשמה, ספריות, גדנ"ע ומשלחות – מנוהלות בידי הסמנכ"ל לפדגוגיה.

בתרשים הבא תוכלו ללמוד על המבנה הארגוני של בית הספר, על ההנהלה ועל מנהלי הסניפים: