חזונו של ד"ר בירם

ד"ר א' בירם

ארתור בירם מייסדו של בית הספר הריאלי העברי בחיפה

ד"ר ארתור בירם ז"ל היה מייסדו של בית הספר הריאלי העברי בחיפה ומנהלו הראשון החל משנת 1913.

ד"ר בירם היה איש רוח וחזון, פילוסוף, היסטוריון וחוקר המקרא; בשנת 1954 קיבל את פרס ישראל לחינוך.

חשיבתו פורצת הדרך, דרכי עבודתו, כתביו, אמירותיו וספריו עדיין מעצבים את דרכו של בית הספר גם כיום, מאה שנים לאחר ייסודו.

 

להלן לקט מתוך ה"פרוגרמה לכל שנות הלמוד" (חיפה, ה'תרע"ד, 1914-1913), אשר הייתה, כנראה, המסמך המקיף הראשון שעיצב את דרכו החינוכית של בית הספר.

בתחום המדעי: "מטרתו של בית הספר היא לתת לחניכיו הבנה טכנית ולפיכך מצאנו לנחוץ לקבוע בתכנית מקום חשוב ללימוד המתמטיקה, הפיסיקה והטבע."

בתחום ההומניסטי: "שאיפתנו היא לתת לתלמידים את היסודות העיוניים שיכשירום לעבודה עצמית וחופשית בתפקידם העתידי."

בתחום הלאומי: "עיקר שאיפתנו היא לתת לתלמידים חינוך עברי לאומי, עלינו לקשר, איפוא, את נפשות תלמידינו לעברנו הגדול, להנחיל אותם את היצירות הגדולות, שיצר עמנו במשך שנות מאות קיומו. ידיעה עמוקה ביהדות צריכה לשמש להם למקור הרגשתם הלאומית. לא אך את הספרות התנ"כית אנו רוצים להקנות להם, אלא גם את ספרותנו המאוחרת."

בתחום ההיסטורי: "ובנוגע לתולדות העמים, הנה הקצנו ללימוד זה כר נרחב ביותר, משום שבנינו מתחנכים וגדלים בסביבה רחוקה ונפרדת ממרכזי התבל. עלינו לפתח בהם את ההשקפה והמבט החופשי, שיביטו בעיניים פקוחות בקורות העתים, שירגישו את עצמם קשורים בקשר אמיץ עם כל אותם הכוחות והגורמים שפעלו בעבר והפועלים בהווה בחיי העמים…"

בתחום סביבת הלמידה: "אולמי הציור ובתי המלאכה הם בשבילנו אמצעי חינוך והוראה, שאין לוותר עליהם… תלמידינו יכיירו ויעצבו… יבנו תבניות… וכל העבודות האלה תשתמנה בהוראה לברור המוצגים ולחיזוק הידיעות."

בתחום הקניית הידע: "כל הידיעות הנרכשות צריכות להיות קניין חי. לא שיקבלו התלמידים את ידיעותיהם כשהן מוכנות ומוגשות לפניהם על ידי מורים, אלא צריכים הם להיות שותפים למורים ופועלים איתם בשעת ההוראה."

בתחום החינוך הגופני: "דבר מובן מאליו הוא, שבתכנית כמו שלנו, צריך החינוך הגופני לתפוס מקום בראש. כי דרושים לנו אנשים בריאים בגופם ובעלי משמעת חזקה. גם על ידי החינוך הגופני אנו מקווים לפתח ביחדים את ההכשרה הציבורית והחברתית, כישרון לשליטה עצמית, התעמלות, ספורט ובעיקר טיולים, יעזרונו להתקרב למטרה הרצויה."