החטיבה העליונה בבית בירם

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
החטיבה העליונה בבית בירם
שד' אבא חושי 15, חיפה 3478620
טל: 04-8146600 אינטרפקס: 03-5212157
[email protected]

החטיבה העליונה בבית בירם

מנהל: מנדי רבינוביץ'

בית בירם

החטיבה העליונה "בית בירם" של בית הספר הריאלי, הינה אחת החטיבות העליונות הגדולות בישראל. העושר האנושי ומגוון הפעילויות שבה, מעניקות לקמפוס צביון של "עיר חינוך".
יחודיותו של בית בירם מתבטאת בקווים הללו:

  1. חתירה למצוינות אקדמית- בית הספר שוקד על העלאת רף ההישגים של תלמידינו אותו אנו בוחנים בשני מימדים: מימד הציון המספרי ומימד חווית הלמידה ואיכותה. אנו חותרים לשיטות לימוד חדשות ורלוונטיות, הן לעולם הידע והן לעולמם של הצעירים. אנו פועלים להנחלה מתמדת של מיומנויות המאה ה- 21, בראשן – חקר עצמאי, איתור ידע מתוך מידע, חשיבה יצירתית , עבודת צוות ופתרון בעיות מורכבות. אנו מבצעים זאת במסגרת השיעורים בלמידה מבוססת פרויקטים ובקבוצות תוכן ייעודיות. יעדנו המרכזי בתחום הפדגוגי – עיצוב בוגרינו כלומדים עצמאיים המסוגלים להתמודד עם כל אתגר לימודי.
  2. הכוונת תלמידינו למעורבות והשפעה בחברה הישראלית – אנו שוקדים על טיפוח מידות ורוח האדם, לצד חשיפה מתמדת של תלמידנו לאתגרי החברה הישראלית והצלחותיה. אנו מעודדים את תלמידינו למעורבות חברתית פעילה כבר בזמן לימודיהם, לאורך כל שעות היום, תוך הדגשת המחויבות לרכישת ידע מבוסס, עיצוב עמדה כלפי המציאות ויציאה לפעולה לשינוי ותיקון.
  3. יחס אישי לכל תלמיד – אנו שואפים להעניק לכל תלמיד בבית בירם כתובת זמינה של אדם בוגר עימו הוא מוזמן להיפגש להחליף דעות ולמצוא בו מענה להתחבטויות הגיל. לכל קבוצת תלמידים בין 16-24 תלמידים חונך קבוצה, המנהל עימם שיחות אישיות קבועות ושני מפגשי חינוך שבועיים. הקשר בין התלמיד לחונכו הוא מציריו המרכזיים של בית בירם ומעניק אפשרות ליחס אינטימי גם במסגרת של 1400 תלמידים.

בית בירם בית הספר הריאלי העברי בחיפה

מעט היסטוריה

בית בירם נקרא על שם ד"ר ארתור בירם, מייסדו של בית הספר הריאלי ומנהלו הראשון. בשנת 1933 נרכש המגרש במעלה שכונת אחוזה שעליו עתיד להיבנות הקמפוס. על המגרש, בן 70 דונם, הוקם בניין שאמור היה לשמש כפנימייה אזרחית, אך הוחרם על ידי הצבא הבריטי והפך לבית ספר לצניחה בתקופת המנדט הבריטי. באחד מהבניינים הבריטיים שעומדים עד היום בפנימייה הצבאית לפיקוד למדו צניחה חביבה רייך וחנה סנש. לאחר הקמת המדינה הפך הקמפוס לבית ספר לצניחה של צה"ל, עם הקמתו בזמן מלחמת השחרור.
בשנת 1952 רוכזו כל כיתות י"א-י"ב בבית בירם ורק לקראת שנת 2000 רוכזו בו גם כל כיתות י', לאחר שהיו מחולקות בין סניפי הכיתות התיכוניות לבין בית בירם. בשנת 1953 נחנכה הפנימייה הצבאית לפיקוד, שבמסגרתה לומדים כיום בבית בירם 170 חניכי הפנימייה, כשבחלק מהימים הם מגיעים לבית הספר לבושים במדים. החניכים מחולקים בין הכיתות באופן שוויוני בדיוק כמו תלמידים אזרחים של בית הספר, אולם מחויבים ללמוד כמקצוע מוגבר את תחום הצבאיות, מגמת לימוד עיונית וייחודית לחניכים.

לחצו כאן כדי לקרוא בהרחבה בערך הוויקיפדיה "בית בירם".

חוברת המקצועות בבית בירם – לקראת שנה"ל תשפ"א

לאתר עבודות הגמר שלנו