פדגוגיה מתוקשבת

פדגוגיה מתוקשבת היא ראשית לכל פדגוגיה. ככזו תפקידה לדאוג להוראה שתזמן התחנכות-למידה מיטבית – כתהליך של התפתחות האדם על בסיס קוגניטיבי ומוסרי מתוך אינטראקציה מתמדת.

התרבות שבתוכה אנחנו פועלים מתאפיינת בריבוי ובדינמיות של פריטי מידע, קולות ונרטיבים. הללו מחייבים פיתוח של יכולת התמצאות וחשיבה ביקורתית. תפיסת הידע כפי שהיא מובנת היום, מצביעה עליו כסמוי, דינמי ומתהווה ברשתות של שיח.

על בית הספר מוטל אפוא לעצב סביבות ללמידה מיטבית. סביבות אלו מאורגנות לפי מושגים ועקרונות של תחומי הדעת, מבוססות תרבות של ניהול ידע ומיוסדות על הרכיבים הבאים: התמודדות עם מקורות מידע מסוגים שונים, כלי אינטראקציה ושיתוף שונים, כלים ליצירת תכנים, לתיעוד הלמידה ולהצגת תוצריה, אפשרויות של ניווט ובחירה ועידוד של תוצרי חשיבה.

לפיכך השימוש הבית-ספרי בטכנולוגיה אינו בעל רציונל טכנולוגי אלא בעל רציונל פדגוגי-תרבותי. שימוש מיטבי יקדם התחנכות ולמידה מתוך זיקה למאפייניה של תפיסת הידע המגולמים בטכנולוגיה – שבירת אחדות הזמן והמקום, תיעוד, ניהול ידע, רמות שונות של צירי תקשורת, שיח משותף של יצירת ידע והצגתו, ויזואליזציה, ארגון ותפיסה מרחבית. על בסיס תפיסה זו נבנתה התשתית המתוקשבת של בית הספר – מערכת ריאלידע.

מערכת ריאלידע

יסודה של מערכת ריאלידע הוא בתפיסה רשתית של ידע ובתפיסה של בית הספר כקהילה של אנשים אשר עוסקים בניהול ידע מתוך שיתוף ומודעות. טיפוח השיח הקהילתי משמעו הצטרפות לקהילות ידע מסוגים שונים כחלק מתפיסת הלמידה המיטבית.

מערכת ריאלידע מזמנת למורים ולתלמידים התנסות בטיפוח בעלותם על סביבות הלמידה שהם יוצרים על-פי שיקול דעתם; הלומדים בהן מתנסים בפעילות מודעת ומתועדת של ניהול ידע שיתופי ובעיבודו. ההתנסויות הללו מסייעות לנו לטפח לומדים המווסתים את הלמידה, הופכים פריטי מידע גולמיים לידע משמעותי, מנהלים ידע בסביבות למידה ומזמנים אינטראקציות לימודיות-תרבותיות-חברתיות.

לצפייה במצגת המתארת את תכונות המערכת, כחלק מתיאור מערכות התומכות בלמידה ראו כאן.

בנוסף לכלים הרבים שפועלים במערכת ריאלידע ושאותם תוכלו לראות במצגת שלהלן, משתמשת המערכת באיכויותיהם של רכיבים נוספים:

  • מערכת ריאלי-וויקי היא סביבה ליצירה שיתופית של ידע. ריאלי-וויקי מיוסדת על תשתית "וויקי" שבשורתה היא דמוקרטיזציה של הידע, אחריות משותפת ובעלות משותפת עליו. שילובה של תשתית זו בסדר היום הפדגוגי של בית הספר מאתגר את היררכיית הידע הנהוגה בו ופותח אפשרויות למימושה של האחריות על הלמידה באמצעות יצירת מסמכים משותפת תוך תיעוד התפתחותם ותיעוד השיח המלווה אותה.
  • מערכת Learning Fusion לתכנון של סביבות למידה מתוקשבות – המערכת פותחה בבית הספר עבור המורים כיישום טכנולוגי פורץ דרך הממוקד בהתפתחות מקצועית של מורים בהקשרן של החלטות פדגוגיות על אודות גופי ידע בסביבת למידה מתוקשבת, וזאת לפני קבלת החלטות טכנולוגיות. יישום זה הוא חלק מפרויקט שכולל מודל תפיסתי ושפה ייעודית לסביבות למידה מתוקשבות, כזו המובנת למחשב ולמורה. תכלית המערכת היא להציף שיקולים ולעורר חשיבה על אודות הזיקות של שבין ידע תחום הדעת, הפדגוגיה של תחום הדעת והסובייקטים הפועלים בסביבת הלמידה.
  • מערכת קושיה היא ממשק לבניית סקרים ומטלות מקוונות בדגש על ניהול ידע. המערכת פותחה על-ידי פרופ' שיזף רפאלי, בוגר בית הספר, פועלת במוסדות אקדמיים וחינוכיים רבים ונמצאת באחריותה של אוניברסיטת חיפה.
  • קישור למאגר מאו"ר (מאגר של עצמי למידה) – כחלק מייחוס החשיבות להשתתפות בקהילות ידע, אנו מעמידים לרשות קהילת הידע הפדגוגית את יוזמותינו בפיתוחה של למידה מיטבית בסביבה המתוקשבת.

לכניסה למערכת: www.realiyeda.org

ניתן לפנות אלינו לקבלת הרשאת מבקר (קריאה בלבד) או הרשאת אורח.