סביבות למידה

סביבת למידה היא מרחב הכולל את כל הנדרש ללמידה. היא מספקת מידע של תכנים, כללים וכלי חשיבה הרלוונטיים לנושא הנלמד, ומכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים מתוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם שותפים שונים. הסביבה מתעצבת באופן דינמי על-ידי המורה והתלמידים באופן שמשרת אותה ואת מטרותיה, והיא מחייבת יכולות של התמצאות וחשיבה ביקורתית מצד שותפיה.

התשתיות הפיזיות בבית הספר טופלו באופן יסודי על מנת שיתאימו למימוש תפיסת הלמידה המיטבית שעוצבה אצלנו. עקרונות שהנחו אותנו בעיצוב תשתיות הלמידה:

  • גמישות ופונקציונליות בתכנון מרחבי הלמידה
  • טיפוח מרחבים המזמנים תהליכי למידה מגוונים
  • תשתית מתקדמת של טכנולוגיות מידע
  • למידה בכל מקום
  • מרחבי עבודה מקצועיים ותנאים מתקדמים עבור המורים כצוות וכאינדיבידואלים
  • מרחבים חברתיים גדולים ומאפשרים תנועה רבה אך בטוחה, של קהילות שונות

סביבות למידה מתוקשבות

סביבת למידה מתוקשבת עושה שימוש פדגוגי באפשרויות טכנולוגיות ומסייעת לממש למידה מיטבית, אישית ושיתופית ללא אילוצי זמן ומקום. לחצו כאן כדי לקרוא עוד על פדגוגיה מתוקשבת.