איך לומדים אצלנו?

maarag

המדיניות הפדגוגית של בית הספר הריאלי העברי בחיפה מבוססת על תכנית ה'מארג'.

ה'מארג' היא תפיסה פדגוגית כוללת השואפת לממש את החזון הבית ספרי. היא פותחה על בסיס מחקרים אקדמיים עדכניים במעגלי לימוד של חברי הסגל הפדגוגי מכל שדרות בית הספר וכן על בסיס מפגשים עם מומחים מתחומים שונים.

 

תפיסת ה'מארג' מיושמת כמדיניות בית ספרית:

  • מתייחסת לשלושת מישורי החיים בביה"ס: אישי, חברתי, לימודי, ולזיקות ביניהם, בשלוש חטיבות הגיל
  • מכוונת ללמידה מתוך סקרנות, עניין ומעורבות
  • מממשת דיאלוג כדרך חיים
  • מטפחת את חופש הפעולה של המורים
  • מחויבת להתפתחותם המתמדת של המורים ושל התלמידים
  • משלבת בין מרחב העשייה החינוכית לבין המעטפת הארגונית

ארבעת צירי ה'מארג' הם:

  • ציר הלמידה המיטבית שמשלבת פרויקטים
  • ציר החניכה הריאלית
  • ציר סביבות הלמידה הפיזיות והמתוקשבות
  • ציר החינוך באמצעות תחומי הדעת